fbpx

Hoppepuden – et sikkert legeredskab

Hoppepuden – et sikkert legeredskab

Det er almindelig kendt, at indlæringsevnen hos børn forbedres efter fysisk aktivitet. Vi mener, at hoppepuder er blandt de bedste legeredskaber til at få alle med og fordelene er mange. Der kan bl.a. nævnes:

  • Sjov og effektiv motion.
  • Styrkelse af motorik.
  • Alle størrelser og aldre ønsker at deltage.
  • Høj sikkerhed gennem produktudvikling.

 Hvis du vil se vores hoppepuder klik her.

Opsyn med legen

Modsat andre redskaber omfattet af EN14960 – standarden for oppustelige legeredskaber – kan hoppepuder benyttes uden konstant opsyn pga. afvigelser i forhold til andre redskaber.

Dettte skyldes særligt to forskelle på hoppepuder og de øvrige hopperedskaber. Som det første har mange af redskaberne sider og tag, som kan kollapse over brugerne i tilfælde af driftsstop. Det næste handler om, at de fleste redskaber i standarden er tænkt som sammenpakkelige (og ikke nagelfaste) installationer, hvilket giver risiko for at de kan blive løftet af kraftige vindstød, hvis fortøjningen er utilstrækkelig.

Hoppepuder har ingen af disse udfordringer og bruges derfor uden opsyn på skoler, idrætsforeninger, campingpladser og boligforeninger i hele landet.

Sikkerhed på hoppepuder

Hoppepuder har ofte fremstået som et legeredskab med mange skader, men der findes i dag ikke faktuelt belæg for en sådan påstand. Forvirringen opstår oftest ved at hoppepuder forveksles med bl.a. trampoliner, som foresager langt flere skader.

En af de primære årsager til det lavere antal skader er, at nedgravede hoppepuder har gennemgået en stor udvikling siden årtusindeskiftet, hvilket samtidig har givet større legeværdi og længere levetid.

De tre største forbedringer på Aktiv Leg’s modeller er:

  • En rammekonstruktion for en fladere hoppepude.
  • Et integreret, oppusteligt og vedligeholdelsesfrit faldunderlag.
  • Automatisk regulering af blæsertryk.

Skader på lovligt opførte hoppepuder (såvel som legepladser) skal almindeligvis dækkes af den tilskadekomnes ulykkesforsikring.

Statistik

Nogle statistikker skelner ikke tilstrækkeligt mellem forskellige hopperedskaber – fx trampoliner, hoppeborge og hoppepuder – hvilket givet et forkert billede af hvor brugerne oftest kommer til skade.

Os bekendt findes den bedste og mest tilgængelige statistik på området hos Statens Institut for Folkesundhed.

Genvej til denne findes her: https://www.si-folkesundhed.dk/Ulykkestabeller/da/hfprod2.shtml

SE VORES VIDEO