fbpx

Sikkerhed er vigtigst

Sikkerhed er vigtigst

Når børn vurderer værdien af en legeplads er store højder, bevægelighed og størrelsen på legeområdet blandt de vigtigste punkter. Det forholder sig dog en smule anderledes, hvis man spørger forældre og andre ansvarshavende – deres højeste prioritet er istedet børnenes sikkerhed.

Man vil desværre aldrig kunne undgå, at børn kommer til skade på legepladser, da mange skader bl.a. sker pga. skub, fald eller sammenstød med andre børn. Det er dog muligt at undgå de fleste risici ved at sikre sig, at legepladsen overholder EU standarden for legeredskaber EN 1176 og tilhørende undergrupper, samt med at foretage de nødvendige inspektioner.

Nedenfor findes anbefalinger om hvordan man opretholder en god sikkerhed på legepladsen:

Visuel inspektion: En ugentlig, rutinemæssig inspektion, hvor der kontrolleres åbenlyse farer ved/efter evt. hærværk, klimatiske forhold, tabte glasskår o.lign.

Driftsinspektion: Hver 3. måned inspiceres redskaberne for drift- og stabilitetssvagheder – oftest som følge af slitage. Bolte og skruer efterses. Hvis der er flyttet større mængder faldsand skal dette tilbagejusteres – vær især opmærksom på gynger og rutsjebaneudløb. Der kontrolleres desuden for skarpe kanter og manglende dele.

Årlig inspektion: Hovedinspektion af legeredskaberne, hvor redskaberne gennemgås med henblik på det samlede sikkerhedsniveau og faldsandsniveauet kontrolleres. Kontrollen foretages normalvis af en certificeret legepladsinspektør. Det anbefales, at denne inspektion foretages første gang når legeredskaberne er opstillet – derved findes og rettes eventuelle produktions- eller monteringsfejl.

SE VORES VIDEO